Tylko osoby pełnoletnie mogą kupić produkty w tej kategorii
Proszę potwierdzić pełnoletność aby dokonać zakupów w tej kategorii

Kontynuując, akceptujesz Regulamin sklepu i Politykę prywatności.


Wróć do strony głównej MCM Giżycko

Regulamin Sklepu Internetowego mcm określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem mcm-gizycko.pl . Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Mazurskie Centrum Myśliwskie Sp. z o.o. w celu realizacji umowy zakupu.
 
WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Mazurskie Centrum Myśliwskie Sp. z o.o., z siedzibą w Giżycko przy ul. Armi Krajowej 4.

NIP: 845-19-55-840,

REGON: 280439799, 

POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW - VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE KRS: 0000339250

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Mazurskie Centrum Myśliwskie Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzczypospolitej Polskiej.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego
 • Produkty oznaczone "produkt niedostępny w sprzedaży on-line o szczegóły pytaj sprzedawcę" nie podlegają sprzedaży wysyłkowej, a stanowią jedynie prezentację oferty firmy Mazurskie Centrum Myśliwskie Sp. z o.o.
 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • MCM Giżycko zobowiązuje się do dostarczania towarów bez wad.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (fakturę VAT ).
 • Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje:

         1. przy odbiorze przesyłki - przesyłka pobraniowa

         2. wpłacając na konto Sklepu Internetowego w terminie do 7 dni od daty zamówienia

         3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby:

ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia jeśli zamówiony towar jest błędnie prezentowany w sklepie z przyczyn technicznych lub innych.
 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (087) 428 15 19, 536 838 181
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".
 • Opisy, dane techniczne i zdjęcia pochodzą bezpośrednia od producentów, jednak moga zawierać błędy i nieścisłości za co Mazurskie Centrum Myśliwskie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. W razie wątpliwości kontaktuj się ze sprzedawcą.


WARUNKI REKLAMACJI

 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru ( faktura VAT ), w razie zagubienia/utraty faktury prosimy o kontakt w celu wystawienia duplikatu.
 • Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania
 • Reklamowany towar należy odesłać wraz z dołączoną notatką opisującą uszkodzenie na adres firmy: MCM Giżycko, ul. Armii Krajowej 4, 11-500 Giżycko. Prosimy również o poinformowanie nas o zamiarze reklamacji mailowo lub telefonicznie.
 • Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć krótki opis wady, a także adres, pod który mamy odesłać nowy produkt, lub dane niezbędne do zwrotu należności.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Koszty związane z odesłaniem przez klienta do sklepu towarów, których uszkodzenia są wynikiem niewłaściwego użytkowania, pokrywa zamawiający.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

Zasady zwrotu towaru zakupionego na www.mcm-gizycko.pl

            
Odstąpienia od umowy

*Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej „ustawa”) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami pod nr telefonu (0 87) 428 15 19 lub mailowo sklep@mcm-gizycko.pl celem ustalenia warunków zwrotu. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu. Do zwrotu należy dołączyć kartkę z danymi do przelewu i krótką informacją o zwrocie towaru. Nie wymagamy formularza zwrotu, wystarczy odręcznie napisana informacja.

*Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość: formularz

*Przelewu zwrotnego dokonujemy do 14 dni, oprócz równowartości ceny towaru zostaje zwrócony  koszt doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. (Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta)

*Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca:

 • zgodził się je ponieść

lub

 • nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.

*Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.


*Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; Konsument nie ma możliwości odstąpienia w wypadku gdy sprzedawana mu rzecz ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

cd.

 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz o zasadach dostępu do tych procedur (art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta)- więcej informacji

Złożenie zamówienia w Sklepie mcm-gizycko.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ochronie danych osobowych.

Dane firmy:

Mazurskie Centrum Myśliwskie Sp. z o.o.
11-500 Giżycko, ul. Armii Krajowej 4
tel./fax: (0-87) 428 15 19, 536 838 181

NIP:  845-19-55-840

REGON: 280439799

KONCESJA MSWiA: B-021/2010

KRS: 0000339250